YDERLIGERE INFORMATION

 

Forsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

retur til top

 

       

               

Hvis der mangler Lys i vores område

Citelum Denmark A/S har overtager driften af vej- og sti belysningen i Greve Kommune.

Hvis du ikke selv har mulighed for at lave fejlmelding, kan du kontakte Hardy på tlf. 40 51 93 44
eller send en mail til
 haf@tunenet.dk
 

 

-----------------------------------------------------------------------
 

 

Opfordring til at passe på vores fællesarealer:

I Tunehøj værner vi om vores fællesarealer. Det er dyrt at få lavet ny asfalt og reetableret
græsområder efter f.eks. bil spor, så derfor er det vigtigt, at vi alle passer på området.
Foreningen har derfor vedtaget et ordensreglement. Det indeholder aftalte regler om f.eks    
                                     

  •    Kørsel på stier og græsarealer          

  •    Affaldshåndtering                         

  •    Parkeringsforhold                   

  •    Om- og tilbygninger

  •    Mv.

Vi opfordrer jer til at læse her på hjemmesiden under Dokumenter, hvor I kan finde såvel
Ordensreglementet samt Foreningens Vedtægter.

Hvis en husejer eller f.eks. dennes håndværkere gør skade på området vil reetablering/opretning
af skade ske for husejers regning.
Kontakt gerne et medlem af bestyrelsen, før du går i gang med en større renovering.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundejerforeningen Tunehøj | Kontakt os | © 2008 | Opdateret: 25.05.2021