Vigtig meddelelse

Nyhedsinformation  fra Bestyrelsen

  
Forsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tune den 19. august 2020

Tvangsvanding af de nye træer.

På ekstraordinær bestyrelsesmøde de 19. august talte vi med den lokale anlægsgartner om vor tørstige
de nyplantede træer så ud, han foreslog at etablerer en form for vanding af træerne snarest.

Efter denne kyndig vejledning blev vi enige om, at det var en hastesag at få etableret egen vanding.

Vi startede den den 14. august med vanding 2 gange om dage, og vi vil løbende fortsætte med at
vande træerne, selvfølgelig afhængig af vejret.

-----------------------------------------------------------------

 

Tune den 1. maj 2020

      DEN NYE AFFALDSORDNING

          Bemærk venligst følgende omkring den nye affaldsordning:

  •  Containere er ikke til storskrald – følg de opsatte anvisninger 
     

  •  Her i starten mangler KLAR containere, så nogle gamle genbruges.

           KLAR har lovet at udskifte til nye sorte, så snart de kan.

https://greve.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/anmeldafvigelse.aspx?source=borger%20

      Du kan eventuelt udskrive en komplet affaldskalender for 2020 på dette link:

https://www.klarforsyning.dk/affald/affaldskalender

Venlig hilsen
             Bestyrelsen


 

-----------------------------------------------------------------